Wyroby z silikonu litego

W branżach, gdzie potrzebny jest obojętny chemicznie i wysoce odporny na temperatury materiał, króluje guma silikonowa. Materiał ma bardzo wiele zastosowań, zwłaszcza tam, gdzie wymagana jest sterylność, trwałość i czystość chemiczna. Istnieje wiele innych elastomerów, lecz żaden z nich nie daje takiego kompletu pożądanych w zastosowaniach właściwości.

Zastosowania silikonu litego

Silikon lityWłaściwości fizykochemiczne elastomeru są zadziwiające. Zachowuje on właściwości fizyczne w temperaturach od minus 60 st Celsjusza, do plus 230 stopni. Posiada doskonałe właściwości izolacyjne i zachowuje obojętność fizjologiczną, stąd jego szerokie zastosowanie w medycynie. Silikon lity może mieć bezpośrednią styczność z żywnością i wodą pitną. Nie posiada smaku i zapachu. Jest wybitnie elastyczny, przy jednoczesnej odporności na ścieranie. Również odporny jest na promieniowanie ultrafioletowe, podczerwone, nadfiolet oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne. Polimer jest hydrofobowy i wykazuje dużą adhezyjność powierzchniową. Płaty litej gumy polimerowej to nie jedyna forma zastosowania. Produkowana jest również gąbczasta forma polimeru która tworzy piankę o odmiennych właściwościach. produkowane są także sznury z silikonu, również w wersji litej i spienionej.  Rury i węże z tego materiału wykorzystuje się w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych, budownictwie, przemyśle maszynowym, motoryzacji oraz lotnictwie.

Wyroby z elastomeru mocnego i obojętnego chemicznie, stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagania jakościowe są najwyższe. Jego uniwersalność i zespół parametrów fizycznych i chemicznych stawiają go na czołowym miejscu w zakresie odkryć na potrzeby wielu branży. W zestawieniu z przystępną ceną stanowi o jakości wielu dziedzin przemysłu i medycyny.