Nasze najnowsze wiadomości

Oświetlenie awaryjne oparte o diody elektroluminescencyjne

Oświetlenie awaryjne oparte o diody elektroluminescencyjne

W przypadku zagrożenia ludzi przebywających w budynku należy przedsięwziąć środki umożliwiające ich bezpieczną ewakuację. Fraza ta jest szczególnie prawdziwa w przypadku zaniku zasilania danego obiektu. W większości budynków o strategicznym znaczeniu znajdują się akumulatory awaryjne lub agregaty prądotwórcze, które w wyniku zaniku napięcia sieciowego umożliwiają dostarczenie energii do kluczowych maszyn znajdujących się w obiekcie, któreWięcej oOświetlenie awaryjne oparte o diody elektroluminescencyjne[…]